LÉČITEL

Už 35 let řeší zdravotní problémy lidí. Lidí obyčejných i slavných, známých i neznámých, chudých i bohatých. Nedělá rozdíly. Naslouchá všem, kteří ho požádají o pomoc. Léčí v Čechách, v zemích Evropy, v Americe a v Kanadě. V nutných případech pracuje i na dálku. Většinou je součástí péče o nemocného. Byly ale situace, kdy moderní Číst více…

Jsou jedno ucho pro potřeby neslyšících

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR (SNN) chrání a podporuje osoby se sluchovým postižením (bez ohledu na jeho rozsah) a hájí jejich potřeby, práva a zájmy. Jedná se o největší neziskovou organizaci pracující pro osoby se sluchovým postižením v České republice. Poskytuje preventivní, poradenské a rehabilitační služby a pomocí svých programů Číst více…

Od CRP testu po glukomery: Jaké přístroje najdete v moderně vybavené ordinaci

Medicína jde kupředu mílovými kroky. Co si lidé v minulosti ani neuměli představit, je dnes realitou. Mnohé nemoci lékaři dokáží zachytit, ještě dřív než se vůbec projeví, celé řadě dalších je možné díky pokrokové péči předcházet. To by však nebylo možné bez moderního vybavení a technologií. Celá řada diagnostických testů Číst více…

Kvalitní gynekologická a porodnická péče s lidským přístupem

V rámci péče o své zdraví je u žen potřeba kromě praktického lékaře pravidelně navštěvovat také gynekologa. Pravidelné prohlídky pomáhají včas odhalit případné komplikace (kolposkopické nebo cytologické nálezy či jiné komplikace), což usnadňuje jejich odstranění a zajištění zdraví ženských pohlavních orgánů. Pro gynekologické vyšetření bývají ordinace vybaveny ultrazvukem a videokolposkopem. Gynekologické Číst více…

Profesionální pediatrická péče v Brně

Jelikož dítě není zmenšený dospělý, jeho léčba také není stejná jako u dospělého člověka. Úkolem pediatra je mimo jiné sledovat vývoj dítěte, poskytovat preventivní léčbu, rozeznat normální odlišnosti od těch patologických a v případě potřeby vhodně zakročit. Důležitá je zde pak nejen správná komunikace s dětskými pacienty, ale také s jejich rodiči. Kvalitní Číst více…

Zdraví v rukou profesionálů

MUDr. Tomáš Henner působí jako všeobecný praktický a závodní lékař v nestátním zdravotnickém zařízení v prostorách Polikliniky v Českém Těšíně. V ordinaci působí společně s MUDr. Michalem Kaczmarczykem, absolventem lékařské fakulty v předatestační přípravě, zdravotními sestrami a fyzioterapeutkou. Poskytují zde plný rozsah zdravotní péče – preventivní, léčebnou, závodní a další specializovaná vyšetření. Provádějí ošetřování akutních stavů, Číst více…

Profesionální péče o děti a dorost v Havířově

Ordinace MUDr. Marcely Holubové poskytuje služby praktického lékaře pro děti a dorost do 19 let. Nachází se v Havířově v ulici Mládežnická. Poskytuje léčebnou a preventivní péči, standardní i nadstandardní očkování provádí pravidelné preventivní prohlídky a také odběry biologického materiálu. Kromě pediatrie se ordinace specializuje také na kardiologii pro děti a dorost. Číst více…

Význam rehabilitace v neurologii

Neurologie je obor medicíny, který se zabývá poruchami nervového systému, včetně mozku, míchy, nervů a svalů. Neurologové se zabývají diagnostikou, léčbou a prevencí poruch nervového systému, jako jsou například mozkové příhody, epilepsie, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, Alzheimerova choroba a další. Neurologická onemocnění mohou zanechávat trvalé následky, především v oblasti hybnosti Číst více…