Společnost REMET je jednou z dceřiných společností holdingu KRG, který se obecně zabývá zpracováním kovů od jejich recyklace až po výrobu komponent pro různá průmyslová odvětví jako je všeobecné strojírenství, automobilový průmysl, zbrojní průmysl a jiná.

Hlavní podnikatelskou aktivitou společnosti REMET je recyklace kovů a kovohutnictví. Tato společnost je největším výrobcem slévárenských slitin hliníku v České republice. Z odborného hlediska ji lze definovat jako tzv. „sekundární kovohuť“, což znamená, že k výrobě Al-slitin používá přibližně z 90% sekundární suroviny. Touto činností v oblasti recyklace se významně podílí rovněž na ochraně životního prostředí.

Slévárenské slitiny ve formě polotovarů uplatňuje společnost REMET na trhu po celé Evropě. Hlavními odběrateli jsou slévárny hliníku vyrábějící komponenty především pro automobilový průmysl.

Do holdingu KRG patří také akciová společnost KOVOLIT, jež se zabývá slévárenstvím a kovárenstvím.

Celý holding KRG vykázal v roce 2022 čistý obrat ve výši 5 145 599 tis. Kč a hospodářský výsledek 125 588 tis. Kč.

Skupina patří rovněž s přibližně šestisty spolupracovníky k významným zaměstnavatelům na Jižní Moravě.