Nedestruktivní testování materiálu nepoškodí výrobek, ale včas odhalí vady

Brněnská společnost ALFA TEST STEEL s.r.o. se zabývá profesionálním testováním materiálů už téměř desetiletí. Specializací firmy je nedestruktivní testování materiálu s využitím moderních spolehlivých postupů, při kterých nedochází ani k nejmenšímu poškození zkoušeného dílu. Zkoušky provádí vysoce kvalifikovaní pracovníci za použití kvalitních měřicích přístrojů od renomovaných výrobců. Společnost provádí testy materiálů, polotovarů a různých částí zařízení pro mnohá průmyslová odvětví, zaměřuje se mimo jiné i na nedestruktivní zkoušky materiálů pro jadernou energetiku. Provádění těchto zkoušek je klíčovou součástí kontrolního procesu, který umožňuje vyhodnotit kvalitu použitých materiálů a včas zjistit případné odchylky a nesrovnalosti.

Základní metodou jsou prováděné vizuální zkoušky, což je kontrolní metoda pro zjištění vad a odchylek tvaru výrobku, která předchází každé další nedestruktivní metodě testování. Společnost provádí hledání trhlin a vnitřních vad u odlitků a svárů jak na kovových, tak nekovových materiálech. Firma materiály testuje za využití různých technologií, jednou ze základních metod nedestruktivního zkoušení je ultrazvuková kontrola materiálu. Ta za pomoci ultrazvukových vln zjistí přítomnost vnitřních vad materiálu, a to i ve velké hloubce pod povrchem. Především pro kontrolu svárů a odlitků se využívá zkouška rentgenovým zářením. Rentgenová zkouška materiálu se řadí mezi nejpoužívanější objemové metody, při kterých je zkoušce podroben celý průřez materiálu.

Nejpoužívanější metodou nedestruktivního testování materiálu je zkouška magnetickou metodou za využití magnetického pole a detekční kapaliny. Tou lze zjistit trhliny na povrchu materiálu nebo těsně pod ním, tradičně se tato metoda využívá v automobilovém a leteckém průmyslu a v energetice. Pro zjišťování povrchových vad je vhodná také kapilární (penetrační) metoda, při níž se na povrch testovaného materiálu nanese detekční tekutina, která vadnými místy proniká dovnitř. Firma využívá i metodu digitální radiografie, což je zobrazovací metoda, při které se využívají elektronické zobrazovací systémy. Tato metoda odhaluje především objemové vady jako jsou dutiny, praskliny nebo cizí částice uvnitř materiálu.