Kvalitní inženýrsko-ekologické služby

Ing. Jiří Klicpera, CSc – nezávislý ekolog prezentuje pod názvem EKOING činnost, kterou lze nazvat inženýrskou ekologií. Ta spojuje moderní odborné technické a ekologické znalosti a schopnosti s požadavky na trvale udržitelný rozvoj společnosti. Klade důraz na ochranu životního prostředí a šetrnost k využívání přírodních zdrojů, a zároveň respektuje ekonomické podmínky a možnosti současné společnosti. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a v roce 2012 absolvoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze speciální právnické vzdělávání s názvem „Nové právo v životním prostředí“. Za svůj život pracoval na řadě projektů v celé republice a přednášel na mnoha konferencích v tuzemsku i v zahraničí. V posledních letech pracuje pro různé evropské instituce včetně EBRD nebo UNDP a má také bohaté pracovní zkušenosti z rozličných nejen evropských zemí (Filipíny, Indie, Ukrajina, Srbsko, Chorvatsko, Černá Hora, Bělorusko, Kosovo, Bulharsko a Slovensko).

Mezi současné hlavní činnosti patří vypracování autorizovaných hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA a SEA) pro různé projekty a územní plány. Hitem poslední doby bylo také stanovení viníka a příčin otravy ryb při havárii na řece Bečvě v roce 2020. V jiném případě byl ustanoven viník havárie vodního zdroje ještě po 3 letech od vzniku havárie. Jiří Klicpera nabízí celou řadu služeb. Vypracovává znalecké posudky v oborech Vodní hospodářství, Odpady a Ochrana ovzduší. Jakožto člen prestižní Asociace pro vodu provádí revizi vodního či odpadového hospodářství. Provádí také hydrobiologické rozbory, kterými prověřuje kvalitu pitné, povrchové i odpadní vody. Pro veřejnost se dobrovolně a zdarma věnuje také monitorování kvality vody přírodních koupališť, které nejsou kontrolovány hygienickou službou. Vypracovává studie proveditelnosti ekologických a jiných staveb a zařízení, včetně projektů financovaných ze zahraničí (zejména projekty Evropské Unie). Provádí také účelové ekologické audity ve firmách a další druhy auditů – EDD audit a BREEAM audit. Své znalosti rád předává dál prostřednictvím poskytování konzultací a vzdělávání v ekologii. Na jeho webových stránkách naleznete seznam certifikátů pro jednotlivé činnosti.

Redakce, 5. 4. 2023
Kategorie: Technologie