Geotermální vrtání je klíčovou součástí moderních tepelných čerpadel typu země-voda. Tato metoda získávání tepelné energie z podzemí umožňuje efektivní a ekologicky šetrné vytápění a chlazení budov. Na realizaci geotermálních vrtů se specializuje firma Geotermie Klapáč. Vrty pro tepelná čerpadla země/voda tato firma provádí již více než třicet let a má v oboru bohaté zkušenosti s různými geologickými profily a lokalitami v České a Slovenské republice. Geotermie Klapáč pravidelně sleduje nové trendy ve vrtání a svou technologii neustále zdokonaluje, aby mohla nabízet kvalitní a spolehlivé služby. Firma je vybavena moderním vybavením, které jí umožňuje dosahovat větších hloubek a rychlejšího vrtání. Hlubinné vrty se většinou provádějí do hloubky 100 až 300 metrů. Díky modernímu vybavení zvládne firma v normálních podmínkách provést stometrový vrt za dvě až tři hodiny. Při vrtání je důležité, aby se v místě nevyskytovala podzemní voda. Firma vždy bere ohled na prostředí, ve kterém vrtá, a také na přání a požadavky zákazníků.

Geotermie Klapáč provádí kompletní realizace geotermálních vrtů pro tepelná čerpadla země/voda. Před samotným vrtáním firma provádí technickou analýzu vrtatelnosti, aby ověřila geologický profil a proveditelnost záměru. Také provádí hydrogeologické posudky a TRT testy pro měření energetické vydatnosti vrtů a pro návrh ideální velikosti vrtného pole. Dále firma nabízí kompletní služby v oblasti legislativy, ohlášení vrtných prací a engineeringu. Následně firma provede samotné vrtné práce a pažení včetně kompletního vystrojení certifikovanou sondou a tlakovou injektáží termosměsí. Plastová sonda má 1 kg na metr, je zasíťovaná na molekulární úrovni a díky tomu je dokonale chráněna proti prasklinám. Výrobce uvádí, že životnost sondy je až 80 let.