Jak získat odbornou kvalifikaci v oboru svářeč?

Svařování vytváří trvalé, nerozebíratelné spoje, které jsou nepostradatelné zejména ve strojírenství, stavebnictví, automobilovém průmyslu nebo energetice. Pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti svařovaných spojů jsou však potřebné pokročilé svařovací dovednosti a odborná kvalifikace. Jak ji získat? A jaké druhy kvalifikací pro svářeče existují?

Kvalifikovaní svářeči musí mít nejen důkladné znalosti materiálů, technologií svařování a bezpečnostních opatření, ale musí být také schopni pracovat s různými materiály a technikami, a dodržovat přitom přísné standardy. Proto se pro pozici svářeče vyžaduje průkaz odborné kvalifikace a zdravotní způsobilost.

Pro úspěch ve svářečském oboru je nutné neustále se vzdělávat a sledovat vývoj nových technologií a postupů. Škola Welding s.r.o. proto nabízí komplexní vzdělávací programy, které připravují svářeče na nové výzvy a otevírají jim cestu k profesnímu rozvoji. Svářečská škola byla založena už v roce 1925 v tehdejších Škodových závodech. Jedna z největších vzdělávacích institucí svého druhu v Česku poskytuje odborné školení svářečů, páječů a operátorů. Svářečská škola, která patří mezi členy sdružení Česká svářečská společnost ANB poskytuje také komplexní služby v oblasti zkoušek svářečského personálu a poradenskou činnost pro firmy v oblasti ČSN EN ISO 3834. Škola Welding provádí zkoušky ve svářečských školách nebo přímo ve firmách, a po jejich úspěšném absolvování vystavuje svářečské průkazy, osvědčení a certifikáty.

Příprava na zkoušky svářečů probíhá v Dobřanech, kde jsou účastníkům k dispozici zkušení instruktoři a také moderní vybavení. Přihlásit se můžete na odborné vyškolení ve všech metodách podle norem ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 9606-1, 2, 3, 4, 5, ČSN EN ISO 13585 a ČSN EN ISO 14732 a nově na základě technického předpisu TP A 150 pro laserové svařování. Na základě autorizace od České svářečské společnosti ANB pořádá Škola Welding také kurzy pro vyšší svářečský personál, odborné semináře pro pracovníky svářečského provozu a doškolovací kurzy pro instruktory svařování. Absolventi kurzů pro vyšší svářečský personál mohou získat diplom Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr, Mezinárodní/Evropský svářečský technolog, Mezinárodní/Evropský svářečský specialista nebo Mezinárodní/Evropský svářečský praktik. Škola Welding je také schválené výukové středisko pro nedestruktivní zkoušky ve stupni 2 pro vizuální, penetrační a magnetickou kontrolu. Škola Welding je mimo jiné součástí platformy Klastr Mechatronika z.s., která propojuje podniky, výzkumné organizace a technické školy.

Redakce, 10. 5. 2024
Kategorie: Strojírenství