Jak často provádět servis obráběcích strojů a na co si dát pozor?

Servis obráběcích strojů je klíčovým prvkem k zajištění efektivity a bezpečnosti ve výrobním procesu. Pravidelná údržba strojů prodlužuje jejich životnost a minimalizuje riziko poruch a nehod, které by mohly ohrozit kvalitu výroby i zdraví zaměstnanců. Jak často obráběcí stroje servisovat? A co můžete pro správnou údržbu udělat vy?

Bezpečnost je průmyslových provozech na prvním místě. Proto je klíčové veškeré stroje pravidelně svěřit do rukou ověřeného servisu, který zkontroluje nouzové vypínače a další ochranné prvky. Pravidelný servis obráběcích strojů ovlivňuje také kvalitu výroby a efektivitu provozu. Optimální frekvence servisu závisí na typu stroje, jeho využití i pracovním prostředí, proto se vždy řiďte doporučeními výrobce. Obvykle se servis provádí buď každých několik měsíců nebo po dosažení určitého počtu provozních hodin. Mnohé provozy se na pravidelné údržbě snaží ušetřit, ale poté musí zbytečně vynakládat daleko vyšší částky za náročné opravy odstavených obráběcích strojů.

Kromě profesionálního servisu od zkušených techniků vyžadují obráběcí stroje každodenní čištění a pravidelné mazání. Udržujte stroj a jeho okolí čisté a pravidelně ho otírejte měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Správným mazáním zajišťujete, že se jednotlivé části stroje pohybují hladce, proto se řiďte pokyny výrobce ohledně frekvence mazání a typu maziva. V zájmu efektivity nezapomeňte vést provozní deník každého stroje, v němž evidujete kromě provozních údajů také záznam z každé provedené údržby, poruchy stroje a jejich opravy či výměny dílů.

Společnost S-FELTEC s.r.o. se specializuje na servis obráběcích strojů už od roku 2007. Zkušení pracovníci zajišťují precizní a spolehlivé opravy nových i starších obráběcích strojů, zejména frézek, soustruhů, vrtaček, brusek či vodorovných vyvrtávaček. S‑FELTEC zajišťuje průběžnou kontrolu stavu strojů, servisní i generální opravy obráběcích strojů, ale také jejich modernizaci. Nemusíte si dělat starosti ani se sháněním náhradních dílů či nových strojů, i ty společnost zajistí a dopraví na určené místo. Firma provádí opravy v nejkratších možných termínech, a to většinou přímo u zákazníka, aby co nejméně zasáhla do provozu.