BIM

BIM: Jak funguje informační model budovy a k čemu slouží?

Stavebnictví je jednou z nejstarších lidských činností, a přestože technologie udělaly velký pokrok, dlouho se ve stavebnictví a architektuře využívaly pouze tradiční metody. V posledních letech však stále častěji slýcháme o revoluční metodě BIM (Building Information Modeling), která mění způsob, jakým stavíme, spravujeme a udržujeme budovy. V tomto článku se podíváme na to, co je to BIM, jak se používá a jak může v následujících letech ovlivnit stavebnictví.

Co je to BIM?

Informační modelování budov, anglicky Builing Information Modeling (zkratka BIM), je moderní metoda pro tvorbu a správu stavebních projektů, která využívá digitální modely staveb, tzv. digitální dvojčata. Digitální 3D model reprezentuje fyzickou stavbu včetně jejích charakteristik, jako jsou architektonické prvky, inženýrské sítě nebo informace o materiálech. Práce metodou BIM znamená v podstatě vytváření otevřené databáze informací o stavbě. Všechny tyto vzájemně provázané informace tvoří informační model stavby (IMS), který je uložen a sdílen v rámci společného datového prostředí (CDE). CDE umožňuje přístup všem zúčastněným stranám, a zajišťuje, že všichni mají k dispozici aktuální verzi informací. IMS slouží jako databáze informací o objektu pro jeho navrhování, výstavbu a provoz od prvotního konceptu stavby až po její odstranění.

Jak funguje BIM?

BIM funguje na principu sdílení a spolupráce mezi různými odborníky, kteří přispívají svými informacemi do společného digitálního informačního modelu stavby. Model stavby obsahuje jak grafická data (2D i 3D), tak negrafická data o materiálech či stavebních a dalších prvcích, což umožňuje modelování, přípravu, realizaci, provoz a údržbu stavby. Ve virtuálním světě se model stavby skládá velmi podobně, jako v tom fyzickém. Jen místo cihel máme informace a místo spojovacích materiálů digitální nástroje. Informační model budovy tedy nevzniká pouze v počítači projektanta, skládá se postupně z celé řady informací, které přibývají v jednotlivých fázích životního cyklu stavby ze strany urbanistů, architektů, zhotovitelů a správcůbudovy.

Co obsahuje informační model budovy?

V informačním modelu budovy lze zachytit a zahrnout širokou škálu informací týkajících se budov a infrastruktury:

  1. 3D model. IMS zahrnuje detailní 3D model stavby a veškeré geometrické informace o budově, včetně jejího tvaru, rozměrů a umístění místností.
  2. Architektonické detaily. Digitální model budovy dále zahrnuje informace o vnitřním a vnějším designu stavby, včetně fasády, okenních a dveřních otvorů a dalších architektonických prvků. IMS může obsahovat i detailní informace o umístění nábytku či zelených ploch.
  3. Stavební data. Model zahrnuje informace o konstrukci budovy, zejména o materiálech, strukturální prvcích (stěny, sloupy, stropy) a izolaci.
  4. Inženýrské sítě. Zásadní jsou také detailní data o inženýrských systémech, jako jsou elektrické rozvody, vodoinstalace, topení, větrání, rekuperace vzduchu či klimatizace.
  5. Energetická náročnost. IMS může zahrnovat dále informace o energetické náročnosti budovy a možných úsporných opatřeních.
  6. Rozpočty a náklady. Digitální model obsahuje seznam investic do stavby a nákladů na správu budovy, včetně odhadovaných nákladů na údržbu.
  7. Dokumentace. Nepostradatelnou součástí informačního modelu budovy je stavební dokumentace.
  8. Historická data. Databáze může obsahovat i informace o historii budovy, včetně údržby, oprav, změn a aktualizací.

Využití BIM v praxi

BIM se používá v různých oborech, zejména ve stavebnictví, architektuře, inženýrství, dopravě a ve veřejném sektoru. Pomáhá při návrhu nových budov, rekonstrukcích, urbanistickém plánování a projektování dopravní či vodní infrastruktury. BIM se uplatňuje v různých fázích stavebních projektů – na začátku architekt vytvoří detailní 3D model budovy, který poté sdílí s inženýry. Inženýři do modelu zanesou odborné informace ze svého oboru, například strukturu nosných prvků nebo rozvody vody a elektřiny. Stavební firmy mohou následně využít BIM pro vizualizaci a plánování prací, což vede ke zlepšení efektivity a snížení nákladů. Informační modelování staveb nachází využití i po dokončení stavby, neboť slouží jako základní zdroj informací pro údržbu a opravy budov.

Výhody BIM

Tradiční projektová dokumentace, která je závislá na 2D technických výkresech a textových doplňcích (např. zprávy, výpočty, datové listy) je často neúplná a nepřesná. Naproti tomu BIM metoda umožňuje rychlé sdílení přesných informací mezi všemi zúčastněnými osobami. Model stavby je navíc rozšiřitelný o další dimenze, jako je čas (4D), náklady (5D) a další informace o stavbě (například 6D – udržitelnost). Metoda BIM umožňuje různým účastníkům projektu současně pracovat na jednom sdíleném modelu, což usnadňuje jejich koordinaci a opravu chyb již ve fázi návrhu.

Budoucnost BIM

Není pochyb, že se informační modelování staveb stane během následujících let nepostradatelnou součástí stavebnictví, zejména pro stavební projekty z veřejných peněz. V České republice je proto už od roku 2021 akreditován magisterský program „BIM inženýring na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. O rozmachu metody BIM svědčí i to, že v květnu 2023 schválila Vláda ČR věcný návrh zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí, který stanoví jednotné standardy a postupy pro vytváření informačního modelu stavby.

informacni model budovy

Zdroje: BIM koncepce, GisOnline.cz, TZBinfo, Wikipedie


Sára Aiblová

Sára Aiblová je studentkou brněnské právnické fakulty. Kromě práva se zajímá o psychologii, kulturu a cestování. Baví ji prozkoumávat aktuální témata ze světa technologií či wellness a předávat je čtenářům.