smart cities

Smart Cities: Co jsou chytrá města, jak vypadají a fungují?

S rostoucím počtem obyvatel ve městech se zvyšují také jejich nároky na prostor, dopravu a energie. To vyžaduje změny ve fungování měst. S udržitelným rozvojem pomáhá koncept Smart Cities. Co jsou chytrá města? Jak fungují a co je cílem chytrých měst? Které město je skutečně chytré?

Co je to chytré město?

Termínem chytré město, v angličtině Smart City, rozumíme oblast, kde se digitální, informační a komunikační technologie podílejí na zvýšení kvality života. Může se jednat o nové a obnovitelné zdroje, o cesty ke snížení spotřeby energie, nebo ekologicky šetrná technologická řešení, stejně tak o optimalizace dopravy či sdílení dat a sítí pro veřejné účely.

Chytrá města využívají informační a komunikační technologie k řízení města, jeho udržitelnému rozvoji a zmírnění negativních dopadů urbanizace. Nejvýrazněji se změny promítají v oblasti dopravy a energetiky, ale také v efektivnější městské správě.

V širším smyslu znamená termín chytré město také spolupráci místních subjektů. Veřejný sektor, firmy, akademické sféry, neziskové organizace a především místní obyvatelé, kteří dostávají příležitost spolurozhodovat o směřování obce.

Společným jmenovatelem Smart Cities je všeobecná dostupnost služeb a jiných aspektů. Dostupnost je posuzována u všech obyvatel včetně seniorů, rodičů v domácnosti, živnostníků nebo třeba tělesně handicapovaných. Jednou z nejvýznamnějších složek je digitalizace.

Jak fungují chytrá města?

Zavedení nových technologií v rámci digitalizace přispívá k optimalizaci veřejné a sociální služby a větší efektivitě a dostupnosti. Pomáhá vytvářet otevřenější a kvalifikovanější společnost a především zvýšit kvalitu života.

Cílem místních politiků a úředníků by mělo být usnadnění komunikace a interakce široké veřejnosti s vládou, zlepšení a zjednodušení administrativních postupů. Důraz by měli klást na podporu a rozvoj elektronické správní služby takovým způsobem, aby lidé mohli vyřizovat své záležitosti rychle, pružně a efektivně.

V oblasti digitalizace existuje řada možností ke zlepšení. Hovoříme o digitálních vývěskách či propracovaných informačních systémech pro obyvatele – místní rozhlas je nahrazen mailingem či automatickými SMS zprávami. Dále například o lepších možnostech vzdálené komunikace a zařizování nejrůznějších záležitostí, pro které není nezbytně nutná přítomnost osoby v dané instituci.

Spolu s narůstajícím pohybem obyvatel se diskutovaným aspektem Smart Cities stává také doprava. Doprava by měla být snadná, rychlá a co nejméně zatěžovat životní prostředí. Chytrá města tak budují cyklostezky, navrhují bezpečné dopravní systémy, propojují s infrastruktury informačních a komunikačních technologií a otevřených dat, propagují možnosti cestování veřejnou dopravou a dalších alternativ.

V rámci budování dopravních systémů je připojení k internetu nepostradatelné. Internetové připojení zajišťuje chytré a rychlé sdílení informací o dopravě, inteligentní řízení dopravy, parkování, světelné signalizace, komunikaci v rámci složek Integrovaného záchranného systému (IZS), ale také příslušné administrativy. 

Smart city

Cíl chytrých měst

Chytré město si klade za cíl vytvořit příjemné podmínky pro život obyvatel a současná minimalizovat spotřebu energetických zdrojů. Smart City přináší obyvatelům kvalitnější život, úspory na energiích, rychlejší a bezpečnější dopravu, čistší ovzduší, rychlejší komunikaci s úřady a chytrou infrastrukturu.

Usiluje o zlepšení v několika oblastech:

  • doprava a parkování – řízení dopravy podle situace, bezemisní pohon MHD, sdílená doprava (bikesharing, carsharing), navigace k volným parkovacím místům,
  • energie – využívání obnovitelných zdrojů, energetická soběstačnost, úsporný provoz veřejných budov,
  • veřejné osvětlení – nižší spotřeba, inteligentní řízení lamp, snížení světelného smogu,
  • odpadové hospodářství – efektivní řízení svozu a třídění odpadů a jeho následné zpracování,
  • rozšíření městské zeleně a zvětšení vodních ploch,
  • lepší úroveň služeb pro občany – proaktivní přístup úředníků, přímá komunikace, sdílení informací s občany, zvýšení bezpečnosti.
chytra mesta

Jaká města jsou opravdu chytrá?

Jak se posuzuje, zda se jedná o chytré město, nebo pouze o dílčí zavedení moderních technologií? Podstatným faktorem je komplexnost přístupu. Chytré město propojuje pomocí informačních technologií řadu oblastí, kde prosazuje udržitelnost, energetickou a ekonomickou efektivnost.

V roce 2024 jsou za chytrá města považována například Amsterdam, Barcelona, Kodaň, Gdaňsk, Singapur, Dubai, Brisbane, Columbus nebo New York.

Chytrá města v ČR

Za první chytré město v České republice je považován Písek. Projekt s názvem Smart Písek usiluje o čisté, bezpečné, otevřené a moderní město. Soustředí se na prosazování změn v oblasti dopravy, energie a zapojení občanů do chodu města. Jako Smart city se označuje také Praha, Brno, ale i menší obce, jako je Jihlava či Hrušovany nad Jevišovkou.

Předpokládá se, že v souladu s celosvětovým trendem bude do budoucna množství chytrých měst v ČR narůstat, ta stávající budou rozšiřovat smart řešení do dalších oblastí. Určitým limitem však mohou být vysoké počáteční investice. Právě proto je pro rozvoj chytrých měst důležitá spolupráce veřejné a soukromé sféry.

Zdroje: wikipedia.org, jaknainternet.cz, kancelare.cz


Tereza Hromková

Tereza vystudovala práva na Masarykově univerzitě v Brně. Má dlouholetou praxi, od roku 2012 se živí jako redaktorka, novinářka, reportérka a překladatelka. Psaním se zabývá i ve svém volném čase a jejím snem je jednou vydat svoji vlastní knihu. Miluje pečení a svým blízkým s oblibou připravuje dorty a jiné dobroty.