Proč je dobré mít kvalifikovaného advokáta

Odborná právní rada může často předejít závažným následkům a ušetřit množství peněz. Služby advokáta využije během svého života skoro každý. Ať už při náročných životních situacích, jako jsou rozvody nebo sousedské spory, tak třeba při startu nového podnikání. Spolehlivý právník je základem úspěšného podnikání, neboť obstará zakladatelské právní jednání při zakládání obchodní korporace i její zápis do obchodního rejstříku, a především poradí při mnohých administrativních nejasnostech i soudních sporech. Advokát může zastupovat také zaměstnance v pracovněprávních sporech, ať už se jedná o porušení ustanovení pracovní smlouvy nebo samotného zákoníku práce, nejčastěji takové spory souvisí se zánikem pracovněprávního vztahu. K soudu sice ve většině případů můžete i bez právníka, ale český právní řád je proslulý svou komplikovaností a mít po boku odborníka znalého práva se zásadně vyplatí.

Advokátní kancelář JUDr. Jiřího Císaře v Ústí nad Labem nabízí klientům špičkové služby zejména v oblasti trestního práva, ale také v soukromoprávních vztazích, ať už v rámci rodinného a pracovního práva nebo práva obchodních korporací. JUDr. Jiří Císař je špičkou v oboru, pyšní se mimo jiné titulem Právník roku 2014 v kategorii trestního práva. Ústecký advokát se věnuje advokacii celý svůj profesní život od 80. let a za svoji kariéru úspěšně dovedl k advokátním zkouškám více než 20 koncipientů.

Advokátní kancelář se specializuje na hospodářské trestné činy a náročnou problematiku trestní odpovědnosti právnických osob. Za dobu své existence má za sebou kancelář nespočet úspěšných případů, zkušení právníci si zakládají především na profesionálním a etickém přístupu ke klientům. Advokáti v Ústí jsou díky rokům zkušeností se zastupováním klientů při rozvodových řízeních také experty v oblasti rodinného práva. Špičkoví advokáti vás zastoupí v soudním řízení a poradí ohledně otázek spojených s výživným, vypořádáním společného jmění manželů i se svěřením dítěte do péče.