Mnoho školáků tápe, kam jít na střední školu

Každý rok se tisíce studentů základních škol rozhodují, kam se vydat na střední školu. Velmi žádané jsou maturitní obory a gymnázia, ale ne každý se na ně dostane a v případě obecného zaměření si často žáci ani jejich rodiče neuvědomují nutnost, jít na vysokou školu. Oborů na výběr je nepřeberné množství, ale v tak útlém věku ani mladí nevědí, co chtějí studovat a v jakém oboru se chtějí pohybovat do konce života. Proto často dají na radu svých rodičů a studijních poradců. Avšak například technické obory na středních školách mají velký potenciál i pro budoucí pracovní příležitosti.

Technické a řemeslné obory nabízí jistotu uplatnění…

Ač se jedná o důležitý obor, u kterého o práci není nouze, je naplnění tříd technických oborů často složitým úkolem. Některé výrobní podniky se tak ocitají v situaci, kdy nejsou noví zaměstnanci, které by zastávali důležitě pozice ve firmě. Vzniká tak disproporčně nevyvážené prostředí na trhu práce. Vysoká poptávka po kvalitních zaměstnancích technických oborů budou mít za následek lepší ohodnocení vykonávané pozice.

Technické obory s různým zaměřením nabízí i Střední odborné učiliště opravárenské, které sídlí v městě Králíky a u vesnice Dolní Lipky. Jedná se o školu, které učí žáky technickým oborům již od roku 1950. Nabízí nejen obory s výučním listem, ale i zakončené maturitní zkouškou. Mezi nabízené obory patří opravář zemědělských strojů, strojní mechanik, mechanizace a služby nebo podnikání. Ke každému studentovi přistupují individuálně a dbají na jeho detailní seznámení s daným oborem. Škola žákům zajišťuje celodenní stravování, domov mládeže, technické a sportovní kroužky a ve vybraných oborech mohou žáci zadarmo získat svářečské a řidičské průkazy. Žáci po vystudování nabízených oborů budou mít jisté pracovní nabídky v technických oborech.

Kategorie: Samospráva