elektronicka obcanka

Jak funguje elektronická občanka a jak ji nahrát do mobilu?

Mobilní aplikace eDoklady je novinkou roku 2024. Jedná se o aplikaci, která v zabezpečené formě obsahuje občanský průkaz. V současnosti sice elektronická občanka plně nenahrazuje klasickou občanku, v budoucnu se však očekává plošné zavedení elektronických dokladů. Jak si udělat elektronickou občanku? Jak mít občanku v telefonu?

Elektronická občanka

Elektronická občanka je digitální alternativa fyzického občanského průkazu. Po stažení mobilní aplikace a po prokázání můžete nahrát digitální kopii svého občanského průkazu a tou se začít prokazovat na vybraných úřadech.

Od 20. ledna 2024 je možné se elektronickým dokladem prokázat na ústředních správních úřadech. Následně se od 1. července 2024 připojí další státní orgány jako policie a soudy. A nakonec od 1. ledna 2025 budou elektronické doklady přijímat i zbylé orgány veřejné moci a soukromé osoby, které mají právně danou povinnost ověřovat něčí totožnost či jiný osobní údaj. Sem spadá například pošta, zdravotní pojišťovny a školy.

Jak funguje elektronická občanka?

Elektronická občanka v mobilu umožňuje prokazovat totožnost pomocí mobilního telefonu místo klasické plastové kartičky. Při kontaktu s úřady tak budou mít možnost pohodlně a efektivně spravovat své údaje bez zbytečného obcházení úřadů a vyplňování formulářů. Digitální průkaz totiž umožní snadné kopírování údajů do různých forem, ať už jde o on-line nákupy, nebo rezervaci letenek.

Aplikace je napojená na Portál občana, který obsahuje šifrované informace nezbytné pro identifikaci a ověření. V případě občanského průkazu jde jak o identitu, tak třeba o prokázání věku (typicky pro nákup alkoholu a cigaret). Aplikace v okamžiku kontroly vygeneruje QR kód, který skrze jednoduchou elektronickou čtečku prokáže, co je potřeba.

Jak si udělat elektronickou občanku?

Elektronickou občanku lze získat skrze aplikaci eDoklady, kterou vyvinul stát. K prokázání totožnosti v aplikaci nepotřebujete internet. Připojení k internetu je třeba jen k prvotnímu nahrání dokladů do aplikace. Prokazování tak probíhá offline, díky čemuž nemusíte mít obavy z toho, že vám aplikace mimo dosah signálu přestane fungovat.

Elektronicka obcanka v mobilu

Jak mít občanku v telefonu?

Abyste mohli mít občanku v telefonu, je zapotřebí splnit určité předpoklady. Elektronická identifikace pomocí eObčanky vyžaduje:

  • datové připojení k internetu (přes WiFi či datové připojení),
  • instalace mobilní aplikace,
  • spárování Bluetooth čtečky čipových karet.

Jak stáhnout eObčanku do mobilu?

Elektronická identifikace pomocí občanského průkazu s využitím mobilního zařízení vyžaduje kromě minimální verze operačního systému Android či iOS vlastnit také kompatibilní čtečku. Celý proces identifikace poté bude probíhat pomocí nainstalované aplikace eObčanka, kterou lze získat v příslušném obchodu mobilního zařízení.

Po stažení aplikace budete vyzváni k registraci pomocí Indetity občana. Zaznamená se tak do systému Správy ověřovatelů. Potřebujete tedy mít například bankovní identitu, Mobilní klíč k eGovernmentu, účet moje ID, NIA ID.

Po zadání potřebných údajů vás aplikace požádá o souhlas s předáním osobních údajů, jako je jméno a datum narození. Dále je třeba nastavit zabezpečení aplikace eDoklady. Proto vás aplikace vyzve k povolení biometrie (otisk prstu nebo snímání obličeje). Toto povolení je dobrovolné, aplikace s ním ale bude mnohem lépe chráněná. Nutným a povinným krokem je nastavení PINu. Ten mohou tvořit minimálně 4 čísla, mnohem lepší je ale rozsah o šesti až osmi číslicích.

Aplikace také vyžaduje přístup k fotoaparátu (pro čtení ověřovacích QR kódů) a Bluetooth (pro ověřování mobilní čtečkou).

Jaké má elektronická občanka výhody?

Mezi výhody občanského průkazu v elektronické podobě patří:

  • Odpadá nutnost s sebou nosit klasický občanský průkaz. Od plošného zavedení platnosti aplikace eDoklady si vystačíte pouze s mobilním telefonem.
  • Větší ochrana osobních údajů. Zatímco na fyzickém občanském průkazu jsou citlivé osobní údaje hned vidět, u aplikace eDoklady je chrání jak zabezpečení mobilního telefonu, tak zabezpečení samotné aplikace.
  • Zobrazení jen určitých údajů. Aplikace ověřovateli ukáže jen ty údaje, které potřebuje znát. Pokud si například půjdete koupit alkohol či cigarety, prodavač uvidí pouze váš věk.
  • Připomínka končící platnosti. Aplikace vás bude pravidelně upozorňovat na končící platnost občanského průkazu, a to 90 dní před jejím vypršením.

Tereza Hromková

Tereza vystudovala práva na Masarykově univerzitě v Brně. Má dlouholetou praxi, od roku 2012 se živí jako redaktorka, novinářka, reportérka a překladatelka. Psaním se zabývá i ve svém volném čase a jejím snem je jednou vydat svoji vlastní knihu. Miluje pečení a svým blízkým s oblibou připravuje dorty a jiné dobroty.