Blockchain

Co to je Blockchain a jak může ovlivnit ekonomiku a průmysl?

Blockchainová technologie nabízí bezpečný a transparentní způsob zaznamenávání transakcí a ukládání dat. Blockchain je základem kryptoměn, ale postupně nachází také další uplatnění v obchodování i průmyslu. Co přesně „blockchain“ je a jak funguje? Jaké jsou jeho výhody a k čemu se využívá?

Co je to blockchain?

Blockchain, v překladu „blokový řetězec“, je distribuovaná, decentralizovaná databáze, která je dostupná všem uživatelům připojeným k internetu. Decentralizovaná a distribuovaná znamená, že nemá žádný hlavní výchozí bod a že ji neprovozuje žádná autorita – v blockchainu jsou si zkrátka všichni rovni.

Blockchain si lze představit jako velkou digitální knihu, která je sdílená s mnoha počítači po celém světě. Tato kniha zaznamenává všechny transakce (například převod peněz, prodej nemovitosti nebo sledování pohybu zboží), které se v síti odehrají a neustále se aktualizuje a synchronizuje. Mezi nejznámější blockchainy patří Bitcoin, který se používá hlavně pro kryptoměnové transakce, Ethereum, které umožňuje vytváření smart kontraktů nebo Hyperledger.

co je to blockchain

Jak funguje blockchain?

Pokud je pro vás pojem blockchain stále příliš abstraktní, představme si jeho fungování na příkladu. Představte si, že jste si s kamarády vytvořili vlastní měnu, kterou si mezi sebou budete posílat. Abyste se vzájemně nemohli podvádět, musíte se dohodnout, jak si mezi sebou zajistíte důvěru. Jednou z možností by bylo zvolit někoho z přátel jako centrální autoritu, která bude schvalovat jednotlivé platby. To se vám ale nelíbí, a tak se dohodnete, že každou transakci budete schvalovat společně. Zároveň ale nechcete, aby docházelo k prodlení, když zrovna nebudete všichni k dispozici, a zavedete proto pravidlo, že ke schválení transakce stačí nadpoloviční většina lidí.

Stejně fungují i transakce skrze blockchain – neschvaluje je žádná mocná autorita, ale samotní uživatelé. Proces potvrzování transakcí se nazývá těžení (mining) a lidé, kteří verifikaci provedli, se nazývají těžaři (mineři). Mineři dostávají odměnu ve formě kryptoměny.

Ke zvýšení bezpečnosti blockchain využívá tzv. asymetrickou kryptografii. To znamená, že je ke každému účtu vygenerovaná dvojice kryptografických klíčů, přičemž jeden se označuje jako privátní a druhý jako veřejný. Privátní klíč je známý pouze majiteli účtu, zatímco veřejný je viditelný pro všechny ostatní. Když se uživatel rozhodne provést transakci, podepíše ji soukromým klíčem, a vytvoří tím digitální podpis. Ostatní uživatelé v síti pak mohou pravost transakce ověřit porovnáním veřejného klíče odesílatele s jeho digitálním podpisem.

Výhody blockchainu

Největší předností blockchainu je jeho nezávislost na jakýchkoliv autoritách. Blockchainová technologie je známá také svou transparentností – na veřejných blockchainech může data, včetně všech údajů o transakcích a blocích, zkontrolovat v podstatě kdokoli. Blockchain umožňuje provádět transakce rychleji a efektivněji, protože nevyžaduje zprostředkovatele, jako jsou banky. Eliminace zprostředkovatelů a automatizace procesů navíc snižuje transakční náklady a zefektivňuje obchodní operace na blockchainu. Další předností blockchainu je jeho nezkorumpovatelnost a neměnitelnost transakcí – jakmile je transakce jednou zaznamenána, nelze ji změnit ani odstranit.

Jak může blockchain ovlivnit ekonomiku?

Blockchainová technologie má potenciál výrazně ovlivnit ekonomiku prostřednictvím různých inovativních aplikací, například:

Kryptoměny

Blockchain byl původně vyvinut pro podporu kryptoměn, které využívají tuto technologii jako bezpečnou a decentralizovanou účetní knihu pro zaznamenávání transakcí. Kryptoměny jako Bitcoin a Ethereum jsou stále populárnějším investičním nástrojem i platidlem a ukazují, jak může blockchain změnit způsob
jakým provádíme finanční transakce.

Digitální identita

Blockchain může vytvořit bezpečné digitální identity, které jsou odolné vůči manipulaci. Tyto identity lze použít k ověřování osobních a citlivých údajů, což je s masivním přesunem našich osobních údajů do online prostoru stále důležitější. Tato technologie může například zabránit krádežím identity nebo usnadnit bezpečné ověřování.

Automobilový průmysl

Blockchain se začíná prosazovat i v automobilovém průmyslu. Například firma Porsche testuje systém, který umožňuje odemykání a zamykání vozidla pomocí mobilní aplikace propojené s blockchainem. Majitel může prostřednictvím aplikace na určitou dobu propůjčit digitální klíčky jiným osobám, třeba dalšímu členu rodiny, mechanikovi nebo doručovateli, který má uložit do kufru auta balíček.

Hlasování

Blockchainová technologie nabízí také možnost vytvořit bezpečný a transparentní hlasovací systém, který je odolný vůči manipulaci. Tím lze eliminovat volební podvody a zajistit integritu volebního procesu. Volby skrze blockchain mají ale mnoho odpůrců, kteří upozorňují na omezenou kontrolu nad takovým volebním systémem a zvýšeným rizikem chyb a podvodů.

Chytré kontrakty

Chytré kontrakty jsou samovykonatelné smlouvy, které se automaticky realizují při splnění předem stanovených podmínek. Lze si je představit jako prodejní automat – když vložím mince, vypadne mi svačina. Blockchain umožňuje bezpečné a decentralizované vytváření a realizaci chytrých kontraktů. Jedním z nejslibnějších využití chytrých kontraktů jsou autonomní decentralizované aplikace (dApps) a organizace (DAO) řízené zcela nebo částečně počítačovým programem s financemi a hlasováním spravovanými přes blockchain.

Řízení dodavatelského řetězce

V dodavatelském řetězci může blockchain sloužit jako neměnná a transparentní účetní kniha všech transakcí. Každá transakce je zaznamenána jako blok v blockchainu, což umožňuje sledovat pohyb zboží od výroby až po konečného spotřebitele. Dodavatelské řetězce obsahují komplexní síť dodavatelů, výrobců, distributorů, maloobchodníků a spotřebitelů. Sdílená infrastruktura přes blockchain by zefektivnila pracovní postupy a poskytla by auditorům podrobný přehled o činnostech účastníků dodavatelského řetězce.

Jak na blockchain

Zdroje: Deloitte, Rascasone

Sára Aiblová, 27. 6. 2024
Kategorie: Samospráva

Sára Aiblová

Sára Aiblová je studentkou brněnské právnické fakulty. Kromě práva se zajímá o psychologii, kulturu a cestování. Baví ji prozkoumávat aktuální témata ze světa technologií či wellness a předávat je čtenářům.