Zbavte se vysloužilého vozu ekologicky a bez starostí

Když vozidlo dosáhne konce své životnosti, je důležité zabezpečit jeho odpovídající likvidaci, aby se co nejvíce minimalizovaly negativní dopady na životní prostředí. Při ekologické likvidaci vozidel se využívají různé postupy a technologie, které umožňují správné zpracování jednotlivých částí vozidla. Nejprve se během demontáže odstraňují nebezpečné materiály, jako jsou oleje, paliva a chladicí kapaliny. Správný sběr a recyklace těchto látek minimalizuje riziko znečištění půdy a vody. Během samotné recyklace vozidla jsou kovy z karoserie a dalších částí tříděny a odesílány do recyklačních center, kde se následně zpracovávají a používají jako suroviny pro výrobu nových výrobků. Díly, které jsou stále funkční a mají dostatečnou kvalitu, mohou být demontovány a použity jako náhradní díly pro opravy jiných vozů. Tím se snižuje potřeba výroby nových dílů a spotřeba energie.

Společnost Ekolikvo s.r.o. se zabývá sběrem a ekologickou likvidací vozidel. Je autorizovaným zpracovatelem pro ekologickou likvidaci autovraků, kterou stanovuje zákon o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností. Sídlí v Lomnici poblíž Sokolova v Karlovarském kraji. Za kompletní vysloužilý vůz dovezený do firemního sběrného místa dostanete vyplacenou odměnu ve výši 500 až 5 000 Kč dle typu vozidla. Pokud Vaše vysloužilé vozidlo již není schopné jízdy, či pokud se již jedná o vrak, zajistí pro Vás firma odtah svými odtahovými vozy, a to zdarma po celém Karlovarském a nově i Plzeňském kraji. Kromě samotné ekologické likvidace dále nabízí na přání zákazníka zajištění vyřazení vozu z registru vozidel a zrušení povinného pojištění. Dále se věnuje prodeji použitých náhradních dílů. Chcete-li využít nabízených služeb, můžete se obrátit na autovrakoviště na čísle 771 155 158 či přímo na majitele na čísle 608 968 888.