K práci může hendikepovaným pomoci tzv sociální podnik

Ze zákona by každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců, měl zaměstnávat také osoby se zdravotním postižením (OZP). Musí splňovat povinný podíl 4 %. V případě, že tuto podmínku zaměstnavatel nesplní, je povinen ročně odvést do státního rozpočtu 2,5násobek průměrné mzdy nebo nakoupit služby a výrobky z chráněné dílny ve výši sedminásobku mzdy.

Jaké jsou výhody pro zaměstnavatele při zaměstnávání lidí s hendikepem?

V případě zaměstnávání OZP má zaměstnavatel nárok na slevu na dani z příjmu dané osoby. Výše slevy se odvíjí od výše invalidního stupně, do kterého znevýhodněná osoba patří. Dalším finančním benefitem je například možnost snížení minimální mzdy nebo využití příspěvku státu pro zřízení společensky účelného místa či příspěvku pro přípravu OZP k práci. Začleňování osob se zdravotním postižením má velký dopad pro společnost. Pro tuto znevýhodněnou skupinu je důležitá integrace jako pro kohokoliv jiného. Je dokázané, že zaměstnání u hendikepovaných lidí vede k většímu sebevědomí a lepší psychické pohodě.

Naštěstí jsou tu sociální podniky.

Sociální podniky jsou organizace, které musí splňovat mnoho podmínek. Jejich hlavním cílem je vytvořit pracovní místa pro lidi ze znevýhodněných skupin. Takovým podnikem je i sociální podnik Gaudium Industrialis s.r.o. Přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře začleňování osob z cílových skupin a obtížně zaměstnatelných osob (OZP). Zisk z účasti na trhu převážně využívají pro rozvoj sociálního podniku a reinvestice zpravidla do zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. Orientuje se na lokální potřeby a přednostně využívá místní zdroje, tedy zaměstnává převážně lidi z okresu Sokolov a dále rozšiřuje své působení v Karlovarském kraji ve městě Nejdek. Gaudium Industrialis se zaměřuje na montáž, sorting, rework dílů pro automobilový průmysl a kosmetiku. Gaudium Industrialis dokázalo za svého působení vybudovat nové oddělení vstřikování plastů.

Hlavním motem firmy je dokázat: „Že každý člověk byť zdravotně znevýhodněný může výrobku dát stejnou přidanou hodnotu jako člověk zcela zdravý“.