Dbejte na bezpečnost sebe i svých blízkých a nepodceňujte nutnost revizí

Díky pravidelným revizím snížíte riziko vzniku požáru. Zajistíte si tak nejen větší bezpečnost, ale i ušetříte finance, které by takto šly na případnou opravu po požáru. Podle zákona je pro firmy nutná revize elektrických spotřebičů, avšak provedení revizí je vhodné i pro domácnosti. Revize se nedělají pouze u elektrických spotřebičů, ale i u všech elektrozařízení.

Co si představit pod revizí elektrozařízení?

Pod pojmem elektrozařízení si můžeme představit širokou škálu elektronických zařízení, které by mohly způsobit zkrat či požár. Konktrétněji si můžeme představit revizi elektroinstalací, periodické revize, stavu elektrických instalací, ručního elektrického nářadí, hromosvodů, výpočetní techniky či elektrických strojů. Všechny tyto elektrozařízení mohou způsobit při neprovedené revizi škodu na majetku či zdraví. Není tedy radno revize zanedbávat. Je statisticky dokázané, že pravidelné revize elektronických zařízení mají za následek mnohem nižší pravděpodobnost výskytu požáru. Navíc platný doklad o provedené revizi elektrozařízení je nezbytným dokumentem, při úrazu elektrickým proudem u osoby používající dané elektrické zařízení.

Kdo provádí revize elektrozařízení?

Revize jsou prováděny pouze certifikovaným technikem s platným osvědčením pro zaštitování revizí elektrických zařízení v daném prostředí. Díky potřebným znalostem a zkušenostem odhalí případnou příčinu u sledovaných zařízení. Buďte vy i vaše okolí v bezpečí díky důkladným revizím od zkušeného revizního technika. Přesně takovým technikem je i pan Radek Ulmann, který nabízí své služby v oblasti RT revizí. Revize elektronických zařízení nabízí zejména v Olomoucké kraji a nejbližším okolí. Kromě revizí elektrických zařízení nabízí i revize elektrických rozvodů a hromosvodů.

Redakce, 29. 11. 2023
Kategorie: Dodavatelé