BOZP aneb bezpečnost především

Známe to skoro každý. Při vstupu do nové práce je první kolečko povinných školení a jedním z nich je i BOZP neboli bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Zaměstnavatel udělá souhrn všech opatření, která musí zaměstnanec znát a dodržovat. Často se jedná o opatření z oblasti technologie, práva, techniky, organizačních postupů nebo administrativy. Zpravidla přednáší tato opatření všem ostatním zaměstnancům bezpečnostní technik nebo externí specializované organizace.

Jaké problematiky patří do oblasti BOZP?

  • Management řízení a prevence rizik,
  • technické a organizační požadavky na pracovní prostředí, na organizaci práce a na pracovní postupy,
  • školení zaměstnanců a hygiena práce,
  • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů,
  • bezpečnost technických zařízení (vyhrazených, tzn. elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích, ale i ostatních),
  • zákazy některých prací pro určité skupiny zaměstnanců (ženy, mladistvé, těhotné atd.),
  • pracovně-lékařské služby (kontroly pracovišť, zdravotní prohlídky zaměstnanců atd.),
  • bezpečnostní signály a značení,
  • řešení pracovních úrazů a poskytování první pomoci zaměstnancům a jiné.

Na školení svých zaměstnanců nemusíte být sami. Pokud chcete dát svým zaměstnancům kvalitní BOZP školení, svěřte to odborníkům. Takovým odborníkem je i firma MVProtection. V oblasti bezpečnostního a facility managementu mají dlouholetou zkušenost a zaměřují se zejména na hotelové provozy, obchodní domy, administrativní komplexy, skladové areály, dopravu a logistická centra. Zakládají si na dlouhodobé spolupráci s klientem, kdy před navázáním spolupráce si společnost zjistí veškeré informace o klientovi pro poskytnutí komplexního školení. Kromě školení bezpečnosti práce a požární ochrany poskytují také bezpečností revize a audity. Dodávají i osobní ochranné pracovní prostředky a jiné vybavení.