otevrena data

Co to je a jaké přínosy mají otevřená data ve státní správě?

Otevřená data, známá také jako open data, jsou informace, které jsou volně dostupné k použití a sdílení bez omezení autorskými právy nebo jinými regulacemi. Ve státní správě představují otevřená data významný krok směrem k transparentnosti a efektivitě. Jaké jsou další přínosy otevřených dat ve státní správě? A kde se k otevřeným datům dostat?

Co to jsou otevřená data?

Otevřenými daty se podle § 3a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím rozumí „informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není povinným subjektem, který je zveřejňuje, omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.“

Jedná se tedy o data, která mohou být volně použita, upravována a sdílena kýmkoliv a pro jakýkoliv účel. Příkladem otevřených dat ve státní správě mohou být jízdní řády, veřejné příjmy a výdaje, rozpočty, veřejné zakázky, statistiky nebo měření čistoty ovzduší. Open data musí být:

 • Přístupná jako celek za minimální náklady, ideálně volně dostupná na internetu.
 • Strojově čitelná, aby je mohly zpracovávat počítače.
 • Data by měla být dostupná všem bez nutnosti registrace nebo identifikace.
 • Ideálně by data měla být k dispozici bez poplatků.

Přínosy otevřených dat ve státní správě

 1. Transparentnost a odpovědnost

Zveřejňování otevřených dat podporuje nezávislost a transparentnost státní správy, což může vést k větší důvěře veřejnosti i větší odpovědnosti vládních činitelů. Čím lépe veřejný sektor informuje občany o svých aktivitách, tím vyšší je důvěra i povědomí občanů o veřejných službách.

 1. Inovace a ekonomický růst

Podnikatelé mohou využívat otevřená data k vývoji nových produktů a služeb, které ulehčují uživatelům život, ale také vytvářejí nová pracovní místa. V minulosti například otevřená data pomohla k vytvoření databází Hlídač smluv, Mapy bez bariér, Inventura hlasování v Poslanecké sněmovně nebo k obohacení mapy Prahy o vyhledávání v MHD spojích. Aplikace vyvinuté soukromými firmami navíc šetří státu nemalé náklady za vlastní vývoj.

 1. Zlepšení kvality veřejných služeb

Zveřejňování přesných a aktuálních otevřených dat může vést ke zlepšení kvality veřejných služeb, jako je zdravotnictví, doprava nebo vzdělávání. Předností je zejména fakt, že se zlevní a urychlí procesy sdílení dat v rámci veřejné správy.

 1. Podpora výzkumu a žurnalistiky

Akademické a vědecké instituce mohou využívat otevřená data k provádění zásadních výzkumů. Otevřená data jsou zásadní také pro rozvoj datové žurnalistiky. Novináři obecně mají díky přístupu k aktuálním datům relevantní zdroje informací, a mohou tak psát kvalitní a na faktech založené články.

 1. Participace občanů

Přístup k otevřeným datům umožňuje občanům lépe rozumět rozhodovacím procesům ve státní správě. Občané mohou sledovat, jak jsou vynakládány veřejné prostředky, jaké projekty jsou realizovány a jaké jsou výsledky těchto aktivit. Otevřená data mohou navíc podpořit aktivní účast občanů na veřejném dění.

open data

Kde můžete najít zdroje otevřených dat?

 • Národní portály otevřených dat má mnoho zemí. V České republice je to portál data.gov.cz. Centrální katalog otevřených dat provozovaný a spravovaný Digitální a informační agenturou je dostupný způsobem umožňujícím vzdálený přístup.
 • Mezinárodní organizace jako OSN nebo Světová banka mají vlastní databáze otevřených dat dostupné pro veřejnost.
 • Evropská unie nabízí přístup k množství dat prostřednictvím portálu data.europa.eu.
 • Mnoho měst a obcí zveřejňuje svá data na vlastních webových stránkách nebo speciálních portálech.
data

Sára Aiblová

Sára Aiblová je studentkou brněnské právnické fakulty. Kromě práva se zajímá o psychologii, kulturu a cestování. Baví ji prozkoumávat aktuální témata ze světa technologií či wellness a předávat je čtenářům.